Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a vgd.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el

VGD Hungary az Ön szakértő partnere

A számlázást, és a számlaadat-szolgáltatást érintő 2020-ban hatályba lépő változások július 1-jétől

A számlázást, és a számlaadat-szolgáltatást érintő 2020-ban hatályba lépő változások július 1-jétől

A számlázást, és a számlaadat-szolgáltatást érintő 2020-ban hatályba lépő változások július 1-jétől

 

Jelen hírlevelünk a 2020-ban életbe lépő legfontosabb adóváltozásokról szóló sorozatunk részeként íródott, melyben egy korábbi hírlevelünk témáját, a számlázással, valamint a valós idejű adatszolgáltatással kapcsolatos, előttünk álló változásokat elevenítjük fel ismételten a közelgő határidőre tekintettel.

 

A számlázás 2020-ban megváltozó szabályai 2020. július 1-jétől:

 • 2020. július 1-jétől a számla kiállítására nyitva álló határidő 15 napról 8 napra csökken, amire érdemes lesz figyelni, mivel a késedelembe eső adózók akár 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújthatóak.
 • Ugyancsak 2020. július 1-jétől – a valós idejű adatszolgáltatást érintő változásokkal összhangban – kötelező lesz feltüntetni a vevő adószámának (csoportos adóalanyok esetén a csoportazonosító számának) első nyolc számjegyét, ha a kiállított számláról adatszolgáltatást kell teljesítenie a számla kibocsátójának.
 • Szintén 2020. július 1-jétől a számla kiállítási kötelezettség kiterjed következő tárgyi adómentes tevékenységekre is:
  • humánegészségügyi szolgáltatást végző vállalkozások (vagyis nem közszolgáltatók) által nyújtott szolgáltatások;
  • fogorvosi, fogtechnikusi szolgáltatások;
  • ingatlan értékesítés;
  • egyéb oktatás (OKJ-s, ill. a felnőttképzési törvény szerinti képzések);
  • együttműködő közösség által a tagnak teljesített szolgáltatás.

 

Bejövő számlák adatszolgáltatása

2020. július 1-jétől a számla befogadói oldalon is változás történik az adatszolgáltatásban: már nem csak a 100 ezer Ft feletti ÁFA tartalmú számlákat kell szerepeltetni az ÁFA bevallás M lapjain, hanem valamennyi ÁFA tartalommal bíró, befogadott számla kapcsán ki kell azokat tölteni. Mivel ez jelentős adminisztratív terheket róhat egyes adózókra, érdemes lehet már most elkezdeni a megfelelő IT megoldások kialakítását ezen jelentési kötelezettség megkönnyítése érdekében.

A kapcsolódó informatikai megoldások bevezetése mellett – különös tekintettel arra, hogy megváltozik a számla kötelező adattartalma 2020. július 1-jétől - a következőkre is szükséges tekintettel lenni:

 • A korábbi szabályoktól eltérően magyar adóalanyok felé a kiállított számláinkon ÁFA értékhatártól függetlenül szükséges mind a számla kiállítójának, mind a számla befogadójának adószámát feltüntetni.
 • Ezzel kapcsolatosan érdemes ezen új szabályra a Társaságok számviteli rendszerét is felkészíteni, az adatbázisait ellenőrizni, és frissíteni, hogy abban valós és érvényes partner adatok szerepeljenek,
 • Amennyiben a használt számviteli rendszer alkalmas arra, hogy az ÁFA bevallással kapcsolatos ellenőrzési funkciókat ellásson, érdemes áttekinteni, hogy ezen funkciók kiszolgálják-e teljes körűen az új szabályozásnak történő megfelelést.
 • Tekintettel arra, hogy az ÁFA bevallásban szereplő adatszolgáltatási kör július 1-jétől jelentősen kibővül, a számviteli rendszereket – amennyiben ez még nem történt meg - érdemes felkészíteni az automatizált M lap kitöltésre.
 • Szintén érdemes felülvizsgálni a használt számviteli rendszerek dátumkezelését is, fontos, hogy a rendszerből kinyerhető legye a számlákon szereplő tényleges teljesítési dátum, mert ezt kell szerepeltetni az összesítő jelentésben. Így tehát, ha egy Társaság csak tényleges számviteli dátumot használ (például egy időszaki elszámolású számla esetében általában eltér a számlán szereplő teljesítési dátum, és az a dátum, mint számviteli időszak, amiről a számla szól), akkor a programban történő dátumkezelést is szükséges újraértékelni, és megfelelőképpen módosítani.

Az ÁFA bevallás partnerenként elkészítendő M jelű adatszolgáltatási lapján az alábbiakat kell jelenteni a befogadott számlák adattartalmát illetően:

  • A számlát kiállító adóalany nevét és adószámát,
  • a számla sorszámát,
  • a számla teljesítési dátumát,
  • a számlán szereplő adóalapot és ÁFA összegét.

A VGD Hungary együttműködő IT partnere segítségével biztosítani tudja az Ön vállalkozása számára is az automatikus bevallási szolgáltatást, amennyiben az Önök vállalatának jelenlegi számviteli rendszere ezt a funkciót nem támogatná.

 

A valós idejű adatszolgáltatással kapcsolatos legfontosabb változások

 • 2020. július 1-jétől az adatszolgáltatási kötelezettség értékhatár nélkül kiterjed minden olyan belföldön teljesített termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra, ahol a megrendelő belföldi adóalany és az ügylet kapcsán adólevonási jogot gyakorol. Vagyis július 1-jétől a tárgyi adómentes értékesítésről, ill. szolgáltatás nyújtásról, továbbá a fordított adós ügyletekről is kötelező lesz adatot szolgáltatni (feltételezve persze, hogy az ügyletről számlát állítottak ki).
 • 2021. január 1-jétől pedig már a nem adóalanyok (pl. természetes személyek) részére kibocsátott számlákról, illetve a közösségen belüli, és export adómentes termékértékesítésről is adatszolgáltatási kötelezettség terheli a számlakibocsátót.

 

Mind a 2020. július 1-jei, mind pedig a 2021. január 1-jei kezdődátumhoz kapcsolódik átmeneti rendelkezés, amely szerint az adott számla kiállításának dátuma (nem pedig a teljesítés dátuma!) határozza meg, hogy a „régi”, vagy pedig az „új” szabályokat kell majd alkalmazni, vagyis kell-e a számláról adatot szolgáltatni, vagy sem.

 

A fentebb taglalt, két lépcsőben bevezetésre kerülő változások folyományaként a teljes számlázási rendszer átláthatóvá válik a NAV számára, amivel az adóelkerülés, illetve az ÁFA csalások kockázata is minimális szintre csökkenthető, ezektől pedig a jogalkotó komoly költségvetési pluszra számít.

Továbbá a magyar adóhatóság – az általuk már kommunikált tervek szerint – 2021-től képes lehet ÁFA bevallás-tervezetet készíteni az összes, Magyarországon regisztrált adóalany számára, ahogy teszi azt 2017 óta a természetes személyek személyi jövedelemadó-bevallásai kapcsán.

Szeretnénk felhívni azon ügyfeleink figyelmét, akik nem magyar számlázó programmal állítják ki magyarországi számláikat (hanem pl. a cégcsoporton belüli, vagy az anyavállalat által lefejlesztett programot használnak), hogy amennyiben még nem tették volna meg, haladéktalanul kezdjék meg a fenti változásokra történő átállást, ugyanis tapasztalataink szerint – a számlázó program komplexitásától függően – akár több hónapos is lehet az informatikai átállás. A belföldi számlázó programokat az azt fejlesztő szolgáltatók kötelesek átállítani, így az ilyet használó adóalanyoknak nincs az átállással kapcsolatban informatikai teendője, természetesen házon belül érdemes lehet átnézni és adott esetben módosítani a pl. a számlázással kapcsolatos folyamatokat.

* * *

Ha az átállás kapcsán informatikai segítségre lenne szükségük, a VGD Hungary örömmel nyújt Önöknek asszisztenciát a valós idejű adatszolgáltatással kapcsolatos IT fejlesztéseket érintő kérdésekben is.

Az IT támogatás mellett további kapcsolódó megoldási javaslatokkal is szívesen segítjük számviteli munkájukat, az igények feltérképezésére is készséggel állunk rendelkezésre.

Oldal megosztása: