Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a vgd.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el

VGD Hungary az Ön szakértő partnere

A csökkentett munkaidős foglalkoztatás (Kurzarbeit) támogatására vonatkozó szabályok

A csökkentett munkaidős foglalkoztatás (Kurzarbeit) támogatására vonatkozó szabályok

A csökkentett munkaidős foglalkoztatás (Kurzarbeit) támogatására vonatkozó szabályok

 

A munkahelymegőrzés támogatása előtérbe került a járvány miatt kialakult gazdasági helyzetben. Április 29-étől igényelhető a 105/2020. kormányrendelet szerint a csökkentett munkaidős foglalkoztatással összefüggő, többször módosított szabályok alapján számított állami támogatás, amely több ezer munkavállalót érint. Fontosnak tarjuk kiemelni, hogy az eredeti feltételekhez képest a legutóbbi változások könnyítették a támogatás igénybevételét mindenki számára. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb, jelenleg hatályos szabályokat.

A munkavállaló és a munkáltató az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalhoz együttesen benyújtott kérelmük alapján támogatást igényelhetnek, ha a járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozások leépítésének megelőzése, a munkahelyek védelme érdekében csökkentett munkaidőt alkalmaznak.

A támogatás lényege, abban az esetben, ha a munkavállaló csökkentett munkaidőben kerül foglalkoztatásra, a csökkentéssel érintett kieső munkaidő egy részében a munkavégzéshez kötődő fejlesztésen vesz részt (bizonyos feltételek teljesülése esetén nem kell egyéni fejlesztési időt meghatározni), ezekre az időtartamokra a munkáltató munkabért fizet, míg a csökkentéssel érintett munkaidő hetven százaléka a munkáltató helyett részben vagy egészben állami forrásból kerül kifizetésre.

A feltételek között szerepel, hogy a munkáltató vállalja azt, hogy nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát a támogatás időtartama alatt, illetve azt követően egy hónapig. A munkavállaló vállalja, hogy munkát végez, nem lesz akadálya a veszélyhelyzetet követően a teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak, és az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.

A csökkentett munkaidőnek a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti huszonöt százalékát elérő, de a nyolcvanöt százalékát meg nem haladó részmunkaidő minősül, tehát napi minimum 2, maximum 6,8 óra munkaidőre vehető igénybe a támogatás. A munkavállaló csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatása során lehetőség nyílik a távmunka és az otthoni munkavégzés alkalmazására is.

Az egyéni fejlesztési időnek a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében a támogatás időtartama alatt vagy azt követő két éven belül mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól. Az egyéni fejlesztési időben csak abban az esetben kell kötelezően megállapodni legalább a támogatás időtartamára, amennyiben a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja, miközben a munkavállaló eredeti nettó jövedelme nem sérülhet. Ebben az esetben a fejlesztési időre a munkáltatónak bérfizetési kötelezettsége keletkezik.

A támogatás mértéke az alapbér általános szabályok szerint megállapított személyijövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összege kieső munkaidőre járó arányos részének a 70 százaléka, maximálisan a nettó minimálbér kétszeresét, azaz 214.130 forintot lehet figyelembe venni. Az így megszerezhető állami támogatási plafon 74.945 Ft/fő/hó, maximum 3 hónapig.

A támogatás a munkavállalónak közvetlenül, havonta nyújtott, köztehermentes állami támogatás. Nem vehető igénybe támogatás munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatáshoz, illetve a támogatási időtartam alatt rendkívüli munkavégzés sem rendelhető el.

A kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatalnál, elektronikus úton nyújthatja be a munkáltató (a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett formanyomtatványon). Csatolni kell a munkavállaló és munkáltató megállapodását a csökkentett munkaidőre és az egyéni fejlesztési időre vonatkozóan. Fontos, hogy ugyanazon telephely tekintetében egy időben benyújtott kérelmekre (amikor több munkavállalóval nyújt be a munkaadó együttes kérelmet) megállapított támogatás ugyanazon időszakra szólhat.

A kormányhivatal nyolc munkanapon belül fogja megvizsgálni a kérelmeket és határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a kérelem elutasításáról. A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, valamint bíróság előtt nem támadható meg. Ha a kérelem elutasításra kerül, a munkaadó és ugyanazon munkavállaló legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismételt kérelmet.

Megszűnik a támogatás, ha a munkavállaló és a munkaadó együttes nyilatkozatban kérik azt, ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, vagy ha valamelyik fél a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget. A hibás vagy visszaélésszerű magatartás esetén a támogatást vissza kell fizetni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételeket a munkáltató teljesíti, a pályázat benyújtása előtt egy részletes kalkuláció elkészítését javasoljuk, amely segítségével meg lehet határozni, hogy a munkáltatónak megéri-e a támogatás igénybe vétele (tekintettel arra, hogy a munkavédelmi támogatás megállapításánál a munkavállaló tényleges munkabérétől függetlenül maximum a nettó kötelező legkisebb munkabér kétszeresét veszik figyelembe, a különbözetet pedig esetlegesen a munkáltatónak kell kiegészítő-bérrel kompenzálnia).

A kutatási-fejlesztési területen dolgozó munkavállalók támogatására vonatkozó speciális szabályok

A 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet („K+F Rendelet”) bevezette a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának támogatását.

A támogatás feltétele, hogy a munkavállalónak legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától kutató-fejlesztőként munkaviszonyban kell állnia a munkáltatóval, nem töltheti felmondási idejét, és ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesülhet egyéb foglalkoztatást elősegítő támogatásban (csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban, munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzési támogatásban).

A munkáltatói oldalon a kérelem benyújtásakor igazolni kell, hogy a gazdasági körülményei megalapozzák a támogatás igénybevételét, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését, továbbá legalább 6 hónapja működnie kell a kérelem benyújtásakor.

A támogatás vissza nem térítendő és legfeljebb három hónapra igényelhető, utólag kerül folyósításra, méghozzá a munkáltató részére.

A támogatás mértéke az alábbiak szerint került meghatározásra:

  • ha a munkavállaló 2020. március 11-ei bruttó munkabére 670 000 forint, vagy ezt meghaladó összeg, akkor 318 920 forint, vagy
  • ha a munkavállaló 2020. március 11-ei bruttó munkabére a 670 000 forintot nem éri el, akkor a 318 920 forintnak a munkavállaló bruttó munkabére és a 670 000 forint arányával számított összege.

E támogatás is a korábban említett módon, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján meghatározottak szerint, kérelem útján igényelhető.

***

Amennyiben a jelen hírlevélben foglaltak kapcsán, vagy az igénybevételhez szükséges mögöttes kalkulációjával kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, a VGD Hungary adózási szakemberei állnak szíves rendelkezésükre!

Oldal megosztása: