Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a vgd.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el

VGD Hungary az Ön szakértő partnere

Adóváltozások 2021/1. : Általános forgalmi adó (ÁFA)

Adóváltozások 2021/1. : Általános forgalmi adó (ÁFA)

Adótörvényváltozások 2021

1.

Általános forgalmi adó

 

Az áfa-csoportot érintő adminisztratív könnyítést jelent, hogy az áfa csoport létrehozása, megszüntetése, illetve az áfa csoporthoz való csatlakozás, illetve abból való kiválás esetén megadható az a jövőbeli időpont, amelytől a fenti változásokat a tagok érvénybe kívánják léptetni.

A behajthatatlan követelések címén történő utólagos adóalap-csökkentés lehetősége kiterjesztésre kerül az alábbiak szerint:

 • azon követelésekre is érvényesíthető, amelyeknél a vevő (adós) nem minősül áfa-alanynak (pl. magánszemély),
 • behajthatatlan követelésnek minősül az követelés is, amelynél a természetes személyek adósságrendezési eljárása során a bíróság mentesítette az adóst a fennmaradó adósságai megfizetése alól,
 • A követelés eredeti esedékességétől továbbra is legalább egy évnek el kell telnie, azonban a módosítás következtében ez a feltétel mellőzhető, ha a követelés polgári elévülési ideje kevesebb, mint egy év. (Az utóbbi pl. aktuális az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti előfizetői szerződések esetében).

2021-től szűkítésre kerül a munkaerő-kölcsönzés esetében alkalmazandó fordított adózás, ugyanis kizárólag az építési-szerelési és egyéb szerelési munkához kapcsolódó és ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására irányuló munkaerő-kölcsönzés esetében lesz alkalmazható a fordított adózás.

Az online adatszolgáltatás során beküldendő számlaadatok köre is bővül, ugyanis már nemcsak a devizában fizetendő áfa, hanem a devizában megállapított adóalap forintosított összegét, illetve a devizanemet és az alkalmazott árfolyamot is kötelező adatot szolgáltatni (export és Közösségi ügyletek esetében is). Szintén adatot kell szolgáltatni az adóköteles értékesítésnek minősülő ingyenes ügyletek, a fordított adózás, és az Áfa-törvény hatályán kívüliség esetéiről is. 

Az adóalany a számlakiállítási kötelezettség alóli mentesülése többé nem kötött a fizetési módhoz. A többi feltétel (a vevő nem kéri a számlát, az összeget maradéktalanul megtérítette stb.) továbbra is fennáll. 

Abban az esetben, ha az adóalany jogutódlással szűnik meg, de a jogutód belföldön nem nyilvántartásba vett adóalany, a megszűnő adóalany a megszűnésről benyújtott záróbevallásában kérelmezheti az őt megillető levonható, de – egyébként vissza nem igényelhető - áfa visszatérítését.

2021. januártól az online adatszolgáltatás alá eső ügyletek köre bővül, minden olyan ügyletet érint majd, amelyben magyar adóalany teljesít az Áfa tv. hatálya alá eső termékértékesítést, illetve szolgálatásnyújtást, függetlenül attól, hogy a vevő más tagállambeli adóalany, harmadik országbeli adóalany vagy magánszemély. Ezen teljeskörű adatszolgáltatási kötelezettség teremti meg annak a lehetőségét, mely alapján 2021. júliusától az adóhatóság képessé válik elkészíteni a magyar adóalanyok ÁFA bevallás-tervezetét. Az áfa bevallás-tervezet várhatóan egy elektronikus platformon válik majd elérhetővé, elfogadás nélkül nem válik automatikus bevallássá, illetve azt érintett adóalanynak lehetősége lesz bevallás-tervezet módosítására, kiegészítésére. Az adózónak az adólevonási jogáról és annak érvényesítéséről számlánként dönteniük szükséges, enélkül a levonható adó nem kerül levonásra. Amennyiben az adóalany az áfa bevallást-tervezet elfogadásával, módosításával nyújtja be bevallását, ezzel teljesíti az általa befogadott számlákra előírt összesítő jelentéstételi kötelezettségét is. Az adóalany dönthet úgy is, hogy a tervezet rendelkezésre állása ellenére a hagyományos úton nyújtja be áfa-bevallását, illetve, ha a tervezetet elfogadja és emellett hagyományos úton is teljesíti bevallási kötelezettségét, úgy az elsőként benyújtott bevallás minősül majd az adóalany bevallásának. Az önellenőrzések az elektronikus felületen vagy hagyományos úton is benyújthatóak.

Az Európai Uniós jogharmonizációs törekvéseknek megfelelően 2021. július 1-jétől adaptálásra kerülnek Magyarországon az EU e-kereskedelmet érintő áfacsomagjának rendelkezései.

Ennek keretében többek között az alábbi változásokra kell figyelemmel lenni:

 • a harmadik államban letelepedett kereskedők helyett a kereskedésüket elősegítő elektronikus platformok (eBay, AliExpress stb.) válnak az áfa-fizetés kötelezettjeivé a Közösség területén belül, ezzel kapcsolatosan a platformoknak nyilvántartási kötelezettsége is lesz a Közösség területén teljesített termékértékesítések, nyújtott szolgáltatások kapcsán, 
 • megszűnik a harmadik államból értékesített, kis értékű (22 euro alatti) áruk import áfa mentessége,
 • a 150 EUR tényleges értéket meg nem haladó, harmadik országból importált termékek távolsági értékesítése esetén, az adófizetési kötelezettségnek az import egyablakos rendszeren keresztül lehet majd eleget tenni, ennek használata esetén a termék importja adómentes lesz,
 • a Közösség kizárólag egy tagállamában letelepedett adóalanyok, amelyek évi 10.000 EUR-t meg nem haladóan nyújtanak a Közösség más tagállamában letelepedett nem adóalanyok részére távolról is végezhető szolgáltatást, illetve végeznek távértékesítést, a letelepedettség szerinti állam szabályai szerint adózhatnak,
 • bevezetésre kerül az egyablakos rendszer alkalmazhatósága a távértékesítések esetében is,
 • külön egyablakos rendszer kerül kialakításra a Közösségen belül letelepedett adóalanyok és a harmadik országos adóalanyok részére,
 • az egyablakos rendszeren keresztül csak az adó megfizetésére lesz lehetőség, az érintett adóalany a távértékesítése és elektronikus szolgálatásnyújtása kapcsán részére előzetesen felszámított áfát adóvisszatérítési eljárás keretében kaphatja vissza.

 

Egyéb fontos áfa-változások:

 • A még meg nem szavazott, T/13477. törvényjavaslat alapján az új lakóingatlan-értékesítés általános forgalmi adó mértéke 2021. január 1 és 2022. december 31. között (illetve bizonyos korlátok mellett akár 2026. december 31-ig) ismét 5%-os lenne,
 • A 498/2020. (XI. 13.) Kormányrendelettel a 2020. november 14. és 2021. február 8. közötti időtartamra 5%-os áfa került bevezetésre az elvitelre vagy házhozszállítással értékesített étel- és italforgalomra vonatkozóan, abban az esetben, ha az érintett szolgáltató a korlátozás bevezetését megelőzően az étel- és italforgalom elvitelre és házhozszállítással történő értékesítése mellett étkezőhelyi vendéglátást is biztosított.

 

A 2021-es adóváltozásokról szóló hírlevél további témakörei külön cikkekben érhetők el.

VISSZA AZ ADÓTÖRVÉNYVÁLTOZÁSOK 2021 HÍRLEVÉLRE

Oldal megosztása: