Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a vgd.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el

VGD Hungary az Ön szakértő partnere

Külföldi vállalkozások magyarországi tevékenysége és ehhez alkalmazható vállalkozási és képviseleti formák

Külföldi vállalkozások magyarországi tevékenysége és ehhez alkalmazható vállalkozási és képviseleti formák

Külföldi vállalkozások magyarországi tevékenysége

és ehhez alkalmazható vállalkozási és képviseleti formák

 

A külföldi vállalkozások többféle vállalkozási forma közül választhatnak, amennyiben magyarországi jelenlét mellett döntenek, attól függően, hogy milyen minőségben és milyen céllal kívánnak Magyarországon gazdasági tevékenységet folytatni.

Jelen hírlevelünkben rövid összefoglalóval szeretnénk szolgálni olvasóink számára a külföldi vállalkozások magyarországi lehetőségeit illetően, rámutatva az egyes vállalkozási formák közötti főbb különbségekre.

 

Fióktelep

Fióktelep a külföldi vállalkozás jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdálkodási önállósággal felruházott olyan szervezeti egysége, amelyet a belföldi cégnyilvántartásban a külföldi vállalkozás fióktelepeként bejegyeztek, belföldi és akár közösségi adószámmal is rendelkezhet és a számviteli törvény előírásai szerint működik.

Egy fióktelep hasonló feltételekkel működtethető Magyarországon, mint egy Kft., azonban jelentős különbség van egy Kft. és egy fióktelep alapításában, valamint megszüntetése lényegesen egyszerűbb.

Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe vállalkozási tevékenység végzésére jogosult, melynek során a fióktelep tevékenységével összefüggésben a fióktelep jár el a hatóságokkal és harmadik személyekkel szemben. A fióktelep tehát jogképes, cégneve alatt a külföldi vállalkozás javára jogokat, vagyont szerezhet, a külföldi vállalkozás terhére kötelezettségeket vállalhat, szerződéseket köthet.

A külföldi vállalkozás a fióktelepének létesítése és működtetése során a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetekhez hasonlóan működik.

Lényeges különbség egy magyarországi vállalkozással szemben, hogy fióktelep részére nincs minimálisan előírt jegyzett tőkeösszeg, azonban a fióktelepet létrehozó külföldi vállalkozás folyamatosan köteles biztosítani a fióktelep működéséhez, a tartozások kiegyenlítéséhez szükséges vagyont. Ezen felül eltéréseket a könyvvizsgálati és közzétételi kötelezettségek körében is azonosíthatunk.

További különbség, és egyben egy adózási előny is a fióktelepek számára, hogy a fióktelepek nem kötelezettek innovációs járulék fizetésére.

A fióktelepnél a munkáltatói jogokat a fióktelep gyakorolja, így bár a fióktelep munkavállalói a külföldi vállalkozással állnak jogviszonyban, mégis ugyanolyan szabályok vonatkoznak rájuk, mint egy kft. munkavállalóira.

 

Kereskedelmi képviselet

Kereskedelmi képviselet a külföldi vállalkozás saját nevében vállalkozási tevékenységet nem folytató (jogi személyiséggel nem rendelkező), a belföldi cégnyilvántartásba bejegyzett olyan szervezeti egysége, amely - a külföldi vállalkozás nevében és javára - szerződések közvetítésével, előkészítésével, megkötésével, az üzletfelek tájékoztatásával és a velük való kapcsolattartással összefüggő feladatokat lát el. A kereskedelmi képviselet így a külföldi vállalkozás számára a külföldi vállalkozás nevében szerződéseket közvetít, részt vesz a szerződéskötések előkészítésében, valamint tájékoztatási, reklám- és propagandatevékenységet végez.

A kereskedelmi képviselet saját nevében vállalkozási tevékenységet nem folytathat, így a fiókteleptől eltérően a kereskedelmi képviselet a számviteli törvénynek sem alanya.

A kereskedelmi képviseletnél, hasonlóan a fióktelepekhez, a foglalkoztatottak a külföldi vállalkozással állnak jogviszonyban, a munkáltatói jogokat pedig a külföldi vállalkozás a kereskedelmi képviseletén keresztül gyakorolja.

 

Cégbejegyzés nélkül (magyar adószám birtokában) történő gazdasági tevékenység folytatása

A magyar jogszabályok megengedik a külföldi vállalkozások számára, hogy bizonyos, szigorú feltételek betartása mellett cégbejegyzés nélkül, csupán magyar adószám birtokában folytassanak gazdasági tevékenységet. Az alábbiakban kitérünk az ilyen külföldi vállalkozások részére kötelezően előírt, illetve elérhető adózási képviseleti formákra.

 

Pénzügyi képviselet

Azok az EU-n kívüli vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek állandó székhellyel, telephellyel az EU területén, magyarországi adóköteles ügyleteik teljesítése érdekében pénzügyi képviselőt kötelesek megbízni, aki adózás szempontjából kezeli a 3. országbeli vállalkozás Magyarországi ügyleteit, ezt pedig kötelesek az adóhatóság részére is bejelenteni.

A pénzügyi képviselő a külföldi vállalkozás nevében teljesíti annak magyarországi adókötelezettségeit, valamint képviseli is a külföldi társaságot és gyakorolja annak jogait. A pénzügyi képviselet ideje alatt a képviselt vállalkozást az adóhatóság előtt kizárólag a pénzügyi képviselő képviselheti. Fontos megjegyezni, hogy a pénzügyi képviselő csakis az adóhatóság előtt képviseli a külföldi vállalkozást, pénzügyi képviselői megbízása nem terjedhet ki más jellegű ügyekre.  

A pénzügyi képviselet ellátása során a képviselt vállalkozást és a pénzügyi képviselőt egyetemleges felelősség terheli, emiatt a pénzügyi képviselő is csak olyan vállalkozás lehet, aki a jogszabályban előírt különös feltételeket teljesíti.

 

Adójogi képviselet

A pénzügyi képviselet azon 3. országbeli vállalkozások részére kötelező, amelyek Magyarországon adóköteles ügyleteket kívánnak lebonyolítani. Ez a kötelezően előírt képviselet nem vonatkozik azokra a gazdasági társaságokra, amelyek az EU-n belüli székhellyel rendelkeznek. Ettől függetlenül ezen utóbb említett társaságok számára is szükségessé válhat a pénzügyi képviselethez hasonló adójogi képviselet akár adóregisztrációs eljárás, adóellenőrzés, vagy akár egy új tevékenység megfelelő adójogi szabályozásának kialakítása során.

 

* * *

A VGD személyre szabott adójogi tanácsadással, teljeskörű pénzügyi adminisztráció kezelésével, valamint a jogszabályi változások folyamatos monitorozásával hatékony támogatást nyújt, hogy cége megfeleljen valamennyi adózási és pénzügyi előírásnak. Amennyiben a cikkben foglaltak kapcsán bármilyen kérdésük merülne fel, a VGD Hungary adózási szakemberei állnak szíves rendelkezésükre.

Jelen hírlevél kizárólag az általános tájékoztatást szolgálja és nem tekinthető adó, illetve jogi tanácsadásnak.

Oldal megosztása: