Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a vgd.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el

VGD Hungary az Ön szakértő partnere

Újabb Kúria-ítéletek transzferár-ügyekben

Újabb Kúria-ítéletek transzferár-ügyekben

Újabb Kúria-ítéletek transzferár-ügyekben

Egyre fontosabb a transzferár-nyilvántartások gondos elkészítése és transzferár-politika kidolgozása

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján az adóhatóság egyre nagyobb figyelmet fordít nemcsak a transzferár-dokumentációk meglétére, de a tartalmukra is; például, az ellenőrzött ügyeletekben alkalmazott árakra és a külföldi anyavállalat országában lefolytatott adóhatósági vizsgálatok megállapításaira. Egy dedikált szervezeti egység foglalkozik a transzferár-nyilvántartási kötelezettség ellenőrzésével a NAV kötelékein belül; ezen egység szakemberei fokozódó szakmai felkészültséget tanúsítanak a vizsgálatok során.

Mind fontosabbá válik tehát, hogy a transzferár-nyilvántartásaikat az adózók már az elejétől kezdve is a legnagyobb gondossággal állítsák össze, esetleg transzferár-politikát is fogadjanak el, ezzel biztosítandó, hogy az egyes vállalatcsoporttagok a mindenkor átlátható és a hatályos transzferár-nyilvántartási rendelkezésekkel összeegyeztethető elvek mentén alakítsák ki a csoporton belüli ügyleteket és az alkalmazott árakat. Ennek hiányában ugyanis fokozott az adóhatósági megállapítások kockázata, amelyeknek az adózó által történő vitatása sokszor már csak bírósági úton lehetséges. Az elmúlt pár évben több transzferár-vonatkozású ügy is eljutott így már a Kúria szintjére is.

Az egyik ilyen jellegű Kúria-ügyben egy osztrák anyavállalat egy osztrák adóhatósági megállapítás nyomán kutatás-fejlesztési költségeket terhelt át a magyar leányvállalatára, amely rendkívüli ráfordításként számolta el ezeket. Ezzel szemben a magyar adóellenőrzés az immateriális javak közötti aktiválást tartotta helyesnek és ezért közel 60 millió forintos adóhiányt, 27 millió forintos adóbírságot és 8 millió forintos késedelmi pótlékot állapított meg az ügyben. Az adózó az elsőfokú bírósághoz fordult, hogy bizonyítsa az igazát. Az elsőfokú bíróság hatályon kívül helyezte a NAV határozatát és új eljárásra kötelezte tekintettel arra, hogy a NAV-nak az osztrák adóellenőrzési megállapítások számviteli és adójogi következményeit is figyelembe kell vennie. A NAV felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, amely azonban hatályában fenntartotta az elsőfokú bíróság ítéletét.   

Egy másik transzferár-vonatkozású Kúria-ügyben cash-pool rendszert működtetett egy pénzügyi intézménynek nem minősülő cégcsoport. A cégcsoport magyar tagja szerint ez a betételhelyezéshez állt a legközelebb, ezért a szokásos piaci kamatot a banki folyószámla betéti kamatához viszonyította. Az adóhatóság álláspontja alapján, hitelintézeti betétgyűjtési engedély hiányában az anyavállalat nem gyűjthetett betétet, ezért a szokásos piaci kamat megállapítása során a magyar csoporttagnak a kölcsön utáni kamatot kellett volna irányadónak vennie. Ennek következtében a magyar csoporttag nagyobb adóztatható bevételt tudott volna elszámolni az anyavállalatnál elhelyezett pénzeszközei után. Az elsőfokú bíróság elutasította a keresetet, azonban a Kúria hatályon kívül helyezte az elsőfokú bírósági ítéletet és új eljárásra kötelezte az adóhatóságot. A Kúria ítélete alapján az eljárás tárgya nem az alapul szolgáló jogviszonyok minősítése (a hitelintézeti engedély megléte vagy hiánya), hanem az adott ügylet paramétereihez legközelebb álló jogviszonyokra alkalmazandó ellenérték meghatározása; így például a cash-pool rendszerek esetében a Hpt. anyavállalati finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseit kell alapul vennie az adóhatóságnak.

Tehát újabb adóhatósági eljárások várhatóak mindkét ügyben. Az esetek rámutatnak, hogy az adózóknak egészen a legfelsőbb bírósági szintre kellett eljutniuk az igazukat bizonyítandó, továbbá a folyamatban levő adóhatósági vizsgálatok negatívan befolyásolhatják a pozíciójukat esetlegesen tervezett átalakulások vagy hitelfelvételek során. A leírt ügyek másik tanulsága, hogy az adóhatóság egyre nagyobb részletezettséggel fogja vizsgálni a kapcsolt felek közti ügyletek hátterét, így az adózóknak már a kezdetnél fogva kiemelt gondossággal kell eljárniuk a dokumentálás során, ezzel megkímélendő magukat az esetleges bírósági bizonyításoktól.  

***

A VGD Hungary transzferár-szakértői folyamatosan figyelik a legfrissebb fejleményeket és hatékony segítséget nyújtanak ügyfeleinknek a transzferár-nyilvántartások megfelelő elkészítésében és transzferár-politika kidolgozásában.

Amennyiben a jelen hírlevélben foglaltak kapcsán bármilyen kérdésük merülne fel, a VGD Hungary adózási szakemberei állnak szíves rendelkezésükre.

Oldal megosztása: